Activiteiten

De Commissie heeft als voornaamste doel de studie van de toponymie en de dialectologie aan te moedigen. Daartoe centraliseert zij alle informaties van wetenschappelijke aard over deze disciplines. Zij geeft een jaarboek uit met het jaarverslag, en met toponymische en dialectologische studies van de leden of van geleerden die niet tot deze Commissie behoren.

De Commissie is eveneens een adviesorgaan; de overheid kan steeds een beroep doen op haar wetenschappelijke adviezen, bijvoorbeeld inzake de keuze, de vorm en de spelling van plaats- en straatnamen.

Leden en ereleden van de Vlaamse afdeling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie werkten de voorbije jaren samen aan het redigeren van een woordenboek waarin de gemeentenamen in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk etymologisch op een wetenschappelijke manier verklaard worden, met opgave van de oudste attestaties en de betrouwbare literatuur.

In 2010 verscheen bij het Davidsfonds ‘De Vlaamse gemeentenamen, Verklarend woordenboek’, geschreven door Frans Debrabandere, Magda Devos, Paul Kempeneers, Vic Mennen, Hugo Ryckeboer en Ward Van Osta, in samenwerking met andere leden en ereleden van de Vlaamse afdeling van de Commissie.