Ann MARYNISSEN

° Turnhout, 2 december 1963

Instelling: Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik,
Lindenthalgürtel 15a, 50935 Köln.
Tel. +49 221 470 4161,
E-mail: ann.marynissen@uni-koeln.de

Licentiaat Germaanse Filologie, KU Leuven, 1985; Aggregatie H.S.O., KU Leuven, 1985;
Computerlinguistiek, KU Leuven, 1986; Doctor Germaanse Taal- en Letterkunde, KU Leuven, 1993.
'Prijs voor Taalkunde' van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor haar dissertatie: 'De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie' (1995).

Lid van de KCTD sinds 1996.

Lid van de Koninklijke Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde, Leiden (1996).
Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie voor de Geïntegreerde taalbank, INL Leiden (2000).
Lid van de Gemengde Commissie voor Talige Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal & Letterkunde, Gent (2004).
Lid van het wetenschappelijk comité van de Niederrhein-Akademie/Academie Nederrijn, Xanten (2006).
Lid van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden (2007).
Redactielid van het tijdschrift Naamkunde.

Beroepsloopbaan:

Onderzoekszwaartepunten: geschiedenis van het Nederlands, inz. Middelnederlands en naamkunde, inz. geografie van de familienamen in het Nederlandse taalgebied.

Publicaties in boekvorm:

Artikels sinds 2001:

Links naar andere internetsites: