Jacques Van Keymeulen

Gent, 29 oktober 1952

Privé-adres: Emanuel Hielstraat 81, 9050 B Gentbrugge
Telefoon : 09-231 13 64

docent Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent

Instelling: Vakgroep Nederlandse Taalkunde, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent.
(kantoor 09-264 40 81; fax 09-264 41 70; email:jacques.vankeymeulen@ugent.be)

Diploma's:

Lid van de KCTD sinds januari 2002.

Huidige bestuursfuncties

Wetenschappelijke loopbaan

Publicaties sedert 2001 (selectie)

Boeken

Artikelen

Recensies

Varia

Talrijke bijdragen over dialectlexicografie in allerlei populariserende tijdschriften.

Links naar andere internetsites: http://www.nederlandsetaalkunde.ugent.be/