LXXVIII (2006)
Inhoud – Sommaire

Jean Germain: La pluralisation des microtoponymes en Wallonie

Jan Goossens en Jacques Van Keymeulen: Geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie

Paul Kempeneers: Toponymie van Vissenaken

Jean Loicq: Le Dictionnaire d'hydronymie wallonne

Jean Loicq: Le nom des Germains. Précisions et compléments

Bernard Roobaert: Les noms de lieu du type Soignies

Ward Van Osta: Nogmaals goedendag: een etymologische gissing

Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE