Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE

LXXX (2008)
Inhoud – Sommaire

Jan Goossens, Dialectgeografische grondslagen van een Nederlandse taalgeschiedenis

Jean Loicq, Notes d’hydronymie wallonne

Ward Van Osta, Goropius Becanus en de toponymie