Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE

LXXXI (2009)
Inhoud – Sommaire

Marie-Guy Boutier: Histoire des noms Xhoris et Wéris (Belgique romane): deux témoins d’une surdérivation lexicale en latin haut-médiéval

Paul Kempeneers: Kapellen bij Glabbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Jean Loicq: Notes d’hydronymie wallonne 3e série

Jean Loicq: Quatre cours d’eau des cantons de l’Est

Victor Mennen: Veen in Lommel: een landschappelijke, historische en naamkundige benadering

Bernard Roobaert: La visite décanale de 1773 et l’emploi des langues dans la région d’Enghien

Luc Van Durme: Het Toponymisch Woordenboek van dr. M. Gysseling. Aanvullingen en verbeteringen uit de nalatenschap

Luc Van Durme: Drecht ‘vaarwater’, Kieldrecht, ‘vaargeul’

Wouter Soudan en Jozef Van Loon: Naar een Antroponymisch Woordenboek van de historische Nederlanden (tot 1225)

Ward Van Osta: Een mislukt boe: “Andouerpis Antwerpen”