Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE

LXXXII (2010)
Inhoud – Sommaire

Publicaties – Publications Jaarverslag 2009 – Rapport annuaire 2009 – Annual Report 2009 Ledenlijst – Liste des membres

Willy Van Langendonck, In Memoriam Karel Roelandts

René Jongen, De Rijnlandse toonaccenten in het Zuid-Nederfrankische dialect van Moresnet (met Résumé français en Deutsche Zusammenfang)

Paul Kempeneers, Verdronken toponiemen in de Maasplassen van Kinrooi

Jean Loicq, Vous avez dit : Bruxelles, Luxembourg ?

Jean Loicq, Notes d’hydronymie wallonne, 4e série

Ulrich Maes, Lewa, Suslewa en nog eens Lewa: de oudste vermeldingen van Gors-Opleeuw en Zoutleeuw

Florian Mariage, Le Tournaisis : origine du nom et histoire institutionnelle

Brecht Persoons, Toponymie van Sint-Goriks-Oudenhove tot 1650 (kaart)

Jozef Van Loon, Neue Erkenntnisse und Hypothesen über die Germanenstellen bei Caesar und Tacitus