Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE

LXXXV (2013)
Inhoud – Sommaire

Publicaties - Publications

Rapport annuel 2013 – Jaarverslag 2013 – Annual report 2013

Liste des membres – Ledenlijst

Jan Goossens, In memoriam René Jongen

Jean-Marie Pierret, In memoriam Willy Bal

Jean Germain, Bibliographie de Willy Bal

Esther Baiwir, Un cas d'allomorphie en protoroman

Frans Debrabandere, Epenthesis in de familienamen

Frans Debrabandere, Het woord standvink

Jean Loicq, Le Dictionnaire historique des noms de cours d’eau de Wallonie

Ulrich Maes, De etymologie van de plaatsnamen Lauw en Rutten

Luc Van Durme, De das in Oost-Vlaanderen

Luc Van Durme, Zittert ‘kreupelbos’

Jozef Van Loon, Het Antroponymisch Woordenboekvan de historische Lage Landen

Bram Vannieuwenhuyze & Marcel Jacobs, Sint-Guido in de historische microtoponymie van Anderlecht

Bram Vannieuwenhuyze, Alle wegen leiden naar Brussel.Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet