Handelingen van de
Koninklijke commissie voor

Bulletin de la
Commission Royale de

TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE

XC (2018)
Inhoud – Sommaire

Publications – Publicaties

José Cajot, Woord vooraf - Préface

Rapport annuel 2017 – Jaarverslag 2017 – Annual Report 2017

Liste des membres – Ledenlijst

Magda Devos, In Memoriam Johan Taeldeman (1943-2017)

Maurits Gysseling, Introduction à l’anthroponymie, en particulier de la Flandre française (eds.: Jozef VAN LOON & Bernard ROOBAERT)

Karel Leenders, Namen in de polder. Drie elkaar opvolgende landschapstypes weerspiegeld in de namenvoorraad van de Noord-Brabantse Noordwesthoek

Jean Loicq, L’if des Éburons et le nom des Texandres

Florian Mariage & Isabelle Deramaix, Essai de toponymie castrale. Le nom des tours et portes des enceintes « communales » de Tournai du XIIe au XVIe siècle

Luc Van Durme, Het Toponymisch Woordenboek van Maurits Gysseling. Aanvullingen en verbeteringen op basis van de materiaalverzameling voor het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen